КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПІДХІД У РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ ФАХІВЦЯ

  • Ратинська І. О.
Ключові слова: професійна компетентність, Болонський процес, ключові компетентності, якість освіти, дидактичні принципи

Анотація

Мета даної статті полягає в обґрунтуванні педагогічних умов вдосконалення процесу формування професійної компетентності педагогів, учнів, майбутніх фахівців. Результати навчання завжди і обов'язково залежать від умов проведення, які можуть прискорювати або сповільнювати просування до мети, дає різну можливість її реалізація. Умови можуть видозмінювати характер діяльності, визначати коло явищ, які впливають на тривалість і ефективність процесу. Тому важливо не тільки знати, а й вміти створювати умови, які забезпечують готовність до перетворюючої діяльності. У роботі детально розглянуті педагогічні умови, обґрунтовані структурно смислові компоненти професійної компетентності. Здійснено аналіз дисципліни, на основі якої будується професійна підготовка. Визначено етапи та методика діагностування.

Опубліковано
2018-04-11
Номер
Розділ
РОЗДІЛ 4