ПЕДАГОГІЧНА ТЕХНОЛОГІЯ «INSERT» У ФОРМУВАННІ ПРАВОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ БАКАЛАВРІВ З ТОВАРОЗНАВСТВА І ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА

  • Ржевська Н. В.
Ключові слова: педагогічна технологія, INSERT, правова компетентність, бакалавр з товарознавства і торговельного підприємництва, критичне мислення, когнітивний компонент, класифікація мисленнєвих операцій Б. Блума

Анотація

Досліджено теоретичні аспекти поняття «педагогічна технологія», її відмінність від поняття методики. Автором запропоноване визначення поняття педагогічної технології формування правової компетентності майбутніх бакалаврів з товарознавства і торговельного підприємництва. Досліджено особливості когнітивного компонента правової компетентності. Автором зроблений висновок щодо актуальності педагогічної технології INSERT при формуванні критичного мислення студентів як основи здобуття навчальної інформації та її перетворення в знання. Автором досліджена технологія INSERT, її особливості та ключові деталі. Зроблений висновок про її актуальність із врахуванням психіко-фізіологічних та педагогічних досліджень.

Опубліковано
2018-04-11
Номер
Розділ
РОЗДІЛ 4