ІНОЗЕМНІ МОВИ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНІХ ЕКОНОМІСТІВ

  • Сікорська Л. О.
Ключові слова: інформаційна культура, майбутні економісти, іноземні мови, інтегроване навчання, інноваційні технології

Анотація

У статті розглядаються аспекти формування інформаційної культури майбутніх економістів засобами іноземних мов. Відзначається, що потенціал іноземних мов не використовується повною мірою, оскільки навчання цієї дисципліни ведеться практично роздільно від формування професійної компетентності майбутніх економістів. На основі аналізу досвіду викладання іноземних мов у вищих економічних навчальних закладах визначаються особливості викладання іноземних мов, а саме: обмежена програмою кількість годин, що відводиться на їх вивчення, і, водночас, високі вимоги до оволодіння іноземними мовами після закінчення навчання; наявність у студентів, які вступають до вищих економічних навчальних закладів різного рівня мовної підготовки; пріоритет усного мовного спілкування в процесі навчання іноземним мовам.

Розглядаються переваги інноваційного навчання, що спрямоване на задоволення професійно-освітніх потреб студентів, розвиток професійної мобільності та творчого мислення. Зроблено висновок про те, що формування інформаційної культури майбутніх економістів потребує перегляду традиційних підходів до навчання іноземних мов та організації освітнього процесу таким чином, щоб засоби іноземних мов забезпечували майбутнім фахівцям надійну мовну платформу і стали стимулом для кар’єрного зростання.

Опубліковано
2018-04-11
Номер
Розділ
РОЗДІЛ 4