ФОРМУВАННЯ ПРИРОДНИЧОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ У КОНТЕКСТІ ЕСТЕТИКО-ЕКОЛОГІЧНОГО ПІДХОДУ ДО ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

  • Стахова І. А. Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського
Ключові слова: компетентність, природнича компетентність, природнича компетентність майбутнього вчителя початкових класів, естетико-екологічний підхід

Анотація

У статті висвітлено основні дефініції проблеми формування природничої компетентності в майбутніх учителів початкових класів, що спонукає до активної взаємодії людини з природою, побудована на ціннісних природничих орієнтаціях та сприяє формуванню екологічної свідомості і культури особистості. Розкрито суть та ефективність упровадження естетико-екологічного підходу в процес формування природничої компетентності на основі емоційно-естетичного сприймання природи, розвитку естетичних, інтелектуальних, гуманістично спрямованих почуттів у ставленні до неї.

Дослідження спрямоване на визначення рівнів сформованості природничої компетентності майбутніх учителів початкових класів та обґрунтуванню необхідності використання естетико-екологічного підходу в процесі формування цієї компетентності. В зв’язку з цим нами виділено та обґрунтовано критерії (знання з природознавчих дисциплін, навички спостереження за навколишнім світом та наявність установок на дбайливе відношення до природи, уміння бачити й цінувати прекрасне в навколишньому середовищі, бажання професійного вдосконалення) та рівні (високий, середній, низький) сформованості природничої компетентності, представлено хід та результати констатувального етапу дослідження. Отримані результати дозволили сформулювати педагогічні умови використання естетико-екологічного підходу до освітньої роботи зі студентами на матеріалах природознавства та спроектувати програму формування природничої компетентності майбутніх учителів початкових класів.

Опубліковано
2018-04-11
Номер
Розділ
РОЗДІЛ 4