АКМЕОЛОГІЧНИЙ І ТВОРЧИЙ ПІДХОДИ ТА ЇХ РЕАЛІЗАЦІЯ В ПРОЦЕСІ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ МАГІСТРІВ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА

  • У Сінмей
Ключові слова: акмеологічний, творчий підходи, майбутні магістри музичного мистецтва, процес навчання

Анотація

Зміни соціально-економічного характеру зумовлюють необхідність підготовки фахівців, здатних творчо підходити до виконання своїх професійних обов’язків; знання, уміння і навички яких знаходяться на вищий (акме) ланці їх
опанування і реалізації у музично-педагогічній діяльності. Тому реалізація акмеологічного та творчого підходу в процесі підготовки майбутнього вчителя музики магістерського кваліфікаційного рівня є необхідним завданням сучасної мистецької освіти.

Опубліковано
2018-04-11
Номер
Розділ
РОЗДІЛ 4