АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТІВ ПЕДАГОГІЧНОГО ЕКСПЕРИМЕТУ ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ МЕНЕДЖЕРІВ ДО АДАПТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

  • Чеботарьов М. К.
Ключові слова: адаптивне управління, готовність майбутніх менеджерів до адаптивного управління, педагогічний експеримент, констатуючий експеримент, формуючий експеримент, контрольний експеримент

Анотація

Важливою актуальною педагогічною проблемою є організація та проведення педагогічних експериментів, спрямованих на перевірку нових теоретичних припущень та визначення нових напрямів розвитку сучасної вищої освіти. У той же час недостатньо дослідженою лишається проблема організації педагогічного експерименту з формування готовності до адаптивного управління майбутніх менеджерів у процесі їх професійної підготовки.

Тому метою статті і є аналіз результатів проведеного педагогічного експерименту формування готовності до адаптивного управління майбутніх менеджерів у процесі їх професійної підготовки.

Перевірка ефективності розроблених педагогічних умов здійснювалась під час формуючого експерименту, що проходив у 2007-2015 навчальних роках. Загалом кількість студентів із високим рівнем готовності до адаптивного управління збільшилась на 21,4 % в експериментальній групі, а в контрольній групі – на 12,1 %. Кількість студентів із низьким рівнем готовності до адаптивного управління в експериментальній групі знизилась на 13,8 %, а в контрольній групі – на 9 %.

Таким чином, проведений педагогічний експеримент продемонстрував, що розроблені педагогічні умови дозволяють значно підвищити рівень сформованості готовності до адаптивного управління у майбутніх менеджерів. В експериментальній групі порівняно з контрольною за всіма критеріями готовності до адаптивного управління спостерігається значно більша позитивна динаміка зростання їх показників, що характеризує успішність впровадження розроблених педагогічних умов у процес професійної підготовки майбутніх менеджерів у внз.

Опубліковано
2018-04-12
Номер
Розділ
РОЗДІЛ 4