МЕТОДИКА НАВЧАННЯ ОСНОВАМ КОМПОЗИЦІЇ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ДИЗАЙНЕРСЬКОГО ПРОФІЛЮ

  • Чехместрук І. В. Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського
Ключові слова: активні технології, електронні плакати, інтерактивні плакати, інтерактивні технології, інформаційні технології, підготовка вчителів економіки, презентація, технології навчання

Анотація

Стаття присвячена розгляду питання використання інтерактивних технологій, зокрема інтерактивних плакатів, у навчальному процесі під час підготовки майбутніх викладачів економіки, з метою якісного формування необхідних знань з предмету та ефективного використання отриманих вмінь у їх професійній діяльності. У статті описано причини необхідності пошуку та впровадження новітніх інноваційних технологій у навчальний процес; запропоновано
загальну структуру розробки інтерактивних плакатів, що надають можливість розробляти допоміжні інтерактивні засоби, що будуть ефективними незалежно від типу занять; зазначено умови, відповідно до яких можуть різнитися складові інтерактивних плакатів. У статті автор висловлює власну думку з приводу необхідності використання інтерактивних плакатів під час викладання економічних дисциплін та їх позитивний вплив на підготовку студентів.

Опубліковано
2018-04-12
Номер
Розділ
РОЗДІЛ 4