МЕТОДИКА НАВЧАННЯ ОСНОВАМ КОМПОЗИЦІЇ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ДИЗАЙНЕРСЬКОГО ПРОФІЛЮ

  • Шевченко А. І.
Ключові слова: дизайн-освіта, основи композиції, дизайнерський профіль, творче мислення, міждисциплінарні зв’язки, візуальна інформація, художня грамота

Анотація

У статті розглянуто особливості навчання та доцільність викладання дисципліни «Основи композиції». Метою дисципліни «Основи композиції» є підготовка фахівця з високим рівнем художньо- дизайнерської майстерності для
самостійного творчого вирішення завдань професійної діяльності, формування творчого світогляду студентів та розвиток дизайн-мислення в композйційній творчості.

Основи композиції, як одна з найважливіших фундаментальних дисциплін виховує творче мислення, ідейно-естетичні погляди, культуру кольору, здатну виражати найтонші почуття і настрої, гармонізувати колірно-речове середовище. Але, як свідчать наукові публікації й, зокрема, навчально-методична література мистецьких ВНЗ України розгляд й засвоєння найбільш проблемної художньої дисципліни, якою є композиція, залишаються відкритими, оскільки вона здатна постійно змінюватись, розвиватись згідно культурно-естетичних видозмін часу.

Тож, нами було проаналізовано переваги викладання «Основ композиції», які представлені у певній логічній послідовності тематичних завдань. Однією з таких переваг є розвиток творчих здібностей студентів, через вивчення
об'єктивних закономірностей композиції, засобів, прийомів і правил правдивого відображення дійсності в образній формі. Вивчивши основні закони композиції, студенти отримують навички з аналізу і глибокого розуміння здобутків різних видів і жанрів мистецтва. Це необхідно кожному майбутньому фахівцю з дизайну, оскільки по характеру своєї професійної діяльності він повинен знати специфіку образотворчого й декоративно-прикладного мистецтва. Композиційна структура дизайн-виробів повинна задовольняти потреби сучасного ринку, нести високоякісну продукцію, здатну конкурувати з іншими державами. Тому необхідно розробляти новий ритм, пропорції, кольорове рішення, притаманне сучасним тенденціям сьогодення.

Опубліковано
2018-04-12
Номер
Розділ
РОЗДІЛ 4