ОХОРОНА ТА ГІГІЄНА СПІВОЧОГО ГОЛОСУ В СИСТЕМІ НАВЧАЛЬНО-МУЗИЧНИХ ДИСЦИПЛІ

  • Штепа Ж. В.
  • Пацкань І. В.
Ключові слова: охорона і гігієна голосового апарату, самоконтроль, самостійна робота, голосовий апарат

Анотація

Питання виховання, охорони та гігієни голосу — одне із самих важливих в процесі підготовки студентів вузів — майбутніх вчителів музичного мистецтва, до педагогічної діяльності. Проведено аналіз голосових розладів, причини їх виникнення, показані прийоми, засоби охорони та гігієни співочого голосу. 

У статті розглянуті проблеми охорони та гігієни голосу, які пов’язані з дисциплінами в рамках яких студенти зобов’язані експлуатувати свої несформовані голоси (читання і спів хорових партій, спів в хорі, заняття з сольфеджіо).
Підвищене щоденне навантаження, невміле користування голосовим апаратом, недотримання правил гігієни, вроджена слабкість голосового органу призводить до перенапруження голосу та розвитку захворювань голосового апарату.

Створення сприятливих умов вокальної роботи на заняттях, дотримання голосового режиму (відпочинок голосу, накопичення знань про охорону та гігієну голосу, а також впровадження знань у навчально-освітній процес — є основними компонентами збереження здорового голосу. В статті значне місце відведено формуванню навичок самостійної роботи, якість якої визначається самоконтролем.

Володіння студентом комплексом взаємопов’язаних умінь та навичок, що сприяють його особистій реалізації в професійній діяльності, позитивну динаміку розвитку професійних якостей — збереже його голос від захворювань та пошуку найбільш раціональних шляхів його відновлення в разі порушень. Безперечним є те, що майбутній вчитель музичного мистецтва повинен сам добре володіти вокальним слухом і голосом, знати фізіологію і анатомію голосового апарату, робити правильний підбір вокально-хорового репертуару, не допускати форсування голосу.

Опубліковано
2018-04-12
Номер
Розділ
РОЗДІЛ 4