ФОРМУВАННЯ ЗДАТНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ДО ЕФЕКТИВНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

  • Шустова Н. Ю. Вінницький обласний комунальний гуманітарно-педагогічний коледж
Ключові слова: майбутній учитель, професійна підготовка, формування здатності до професійної діяльності, готовність до професійного саморозвитку

Анотація

В статті проаналізовано проблему формування здатності майбутніх учителів до ефективної професійної діяльності. Виокремлено та схарактеризовано організаційно-педагогічні умови формування основ готовності та здатності
майбутнього вчителя до професійного становлення та саморозвитку. Розглянуто шляхи підвищення професійної підготовки майбутніх учителів, зокрема: організація навчально-пізнавальної діяльності студентів з акцентом на їх
активність та самостійність; формування психологічної готовності студентів до професійної діяльності; втілення інноваційних технологій навчання майбутніх педагогів; урізноманітнення форм набуття практичного досвіду професійної діяльності майбутніми вчителями.

Опубліковано
2018-04-12
Номер
Розділ
РОЗДІЛ 4