ІНФОРМАЦІЙНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ЕКОЛОГІЇ В УМОВАХ ЕКОЛОГІЗАЦІЇ ОСВІТИ

  • Яценко Н. А. Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського
Ключові слова: інформаційна компетентність, екологізація, інформаційне суспільство, інформація, екологічні принципи, екологічна культура, суспільна свідомість, фундаменталізація, фундаментальні науки

Анотація

У статті висвітлена суть поняття інформаційна компетентність майбутніх учителів екології в умовах екологізації освіти, як необхідної умови становлення особистості педагога-дослідника в реаліях інформаційного суспільства. Показана необхідність формування екологічної компетентності та позитивної мотивації на здоровий спосіб життя студентської молоді, шляхом використання інноваційних технологій навчання.

Окреслено головну роль екологізації в навчально-виховному процесі в якому вона є рушієм щодо розв’язання проблем формування свідомого ставлення до навколишнього середовища шляхом упливу на всі ланки освітнього процесу, і за таких умов її категорично не можна розглядати тільки як впровадження предмета екологічного спрямування або насичення екологічним змістом окремих предметів.

Опубліковано
2018-04-12
Номер
Розділ
РОЗДІЛ 4