АНАЛІЗ ВІТЧИЗНЯНОЇ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ ФОРМУВАННЯ МАТЕМАТИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ УЧНІВ

  • Бачинська Р. С. Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
Ключові слова: компетентісний підхід, компетентність, математична компетентність, складові математичної компетентності

Анотація

У статті здійснено аналіз результатів досліджень українських науковців щодо теоретичних основ формування математичної компетентності учнів; виділено сучасні науково обґрунтовані положення, які сприяють формуванню математичної компетентності учнів та повинні бути враховані у процесі навчання математики учнів. Проаналізовано результати зовнішнього незалежного оцінювання з математики упродовж 2013-2017 років за трьома показниками: середній набраний бал, поріг «склав / не склав» та відсоток учасників зовнішнього незалежного оцінювання з математики, які не подолали поріг «склав / не склав). Виділено основні помилки учнів зроблені під час зовнішнього незалежного оцінювання з математики та сконцентровано увагу на тих, що відповідають змісту основної школи. Аналіз результатів зовнішнього незалежного оцінювання свідчить про неврахування в освітньому процесі запропонованих науковцями інновацій та низький рівень сформованості математичної компетентності.

Опубліковано
2018-04-12
Номер
Розділ
РОЗДІЛ 2