ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОЕКТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ

  • Бліденко О. О.
  • Шахіна І. Ю. Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського https://orcid.org/0000-0002-4318-6189
Ключові слова: проект, проектна діяльність, освітній процес, молодші школярі

Анотація

У статті особлива увага приділяється впровадженню проектної технології в освітній процес молодшої школи. Охарактеризовано важливість організації та використання проектної діяльності, запропоновано шляхи її реалізації в навчально-виховній роботі з молодшими школярами. Висвітлено теоретичні аспекти понять проекту, методу проекту та проектної діяльності, її характерні особливості. Запропоновано орієнтовний план та етапи проведення проекту з учнями молодшої школи, визначено основні його складові. Виокремлено ознаки дослідницького проекту. Розглянуто рекомендації, яких необхідно дотримуватися під час пошуку і відбору необхідної інформації у проектній діяльності. Сформульовано вміння, які набувають учні під час проектної діяльності, виділено вимоги до її організації. Проаналізовано роботу педагогічного колективу Тульчинської ЗШ I-III ступенів № 1 у процесі реалізації проектної діяльності в учнів початкової школи. Відзначено, що для досягнення позитивних результатів у запровадженні методу проектів кожен педагогічний колектив має пройти через багаторівневу систему підготовки педагогічних працівників, а саме: інформаційну; організаційно-практичну; рефлексивну; корекційну; методологічну. Обґрунтовано ефективність використання проектної технології під час освітньої діяльності в початковій школі.

Опубліковано
2018-04-12
Номер
Розділ
РОЗДІЛ 2