АНАЛІЗ ПРОГРАМ З МАТЕМАТИКИ ЩОДО МІСЦЯ І РОЛІ МАТЕМАТИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ В СИСТЕМІ МАТЕМАТИЧНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ УЧНІВ

  • Катеринюк Г. Д.
Ключові слова: математична компетентність, математичне моделювання, навчальні програми з математики, застосування знань та умінь з математики

Анотація

У статті проаналізовано вимоги та завдання навчальних програм з математики для школи, які орієнтують учителя на пріоритети в змістовій частині навчання учнів математичному моделюванню. Щоб цілісно побачити місце і роль математичного моделювання в системі математичних компетентностей учнів, нами проаналізована вся вертикаль навчання математики, починаючи з початкової школи. В результаті зроблено висновок, що в сучасних програмах з математики, у порівнянні із попередніми програмами, дещо звужений зміст і знижений рівень вимог щодо формування в учнів умінь математичного моделювання. Зазначено, що сформованість умінь математичного моделювання сприяє розширенню області пізнання в найрізноманітніших сферах життєдіяльності людини. Вчитель математики має усвідомлювати, що математики треба так навчати, щоб учні вміли її застосовувати. Для цього вчитель має чітко орієнтуватися в змінах змісту навчальних програм, державних вимогах до рівня загальноосвітньої підготовки учнів з математики, розуміти зміни у сучасних тенденціях методики навчання математики, що відображає рівень його фахової компетентності. Оскільки, здатність застосування математичних знань та умінь базується на умінні математичного моделювання, то необхідним у процесі навчання математики є створення запасу математичних моделей, які описують реальні явища і процеси, мають загальнокультурну значущість, а також вивчаються у суміжних предметах. Аналіз змісту навчальних програм з математики дозволяє чіткіше проектувати процес формування знань та вмінь, які необхідні для дослідження математичних моделей та навчання учнів побудові найпростіших математичних моделей реальних явищ і процесів.

Опубліковано
2018-04-12
Номер
Розділ
РОЗДІЛ 2