ПЕДАГОГІЧНА ОБДАРОВАНІСТЬ ЯК ПСИХОЛОГІЧНА ПЕРЕДУМОВА РОЗВИТКУ ЗДІБНОСТЕЙ ДО ПРОФЕСІЙ СОЦІОНОМІЧНОГО ТИПУ

  • Коваль М. С.
Ключові слова: загальна обдарованість, педагогічна обдарованість, здібності, педагогічні здібності, обдаровані студенти

Анотація

В роботі представлено основні аспекти розвитку педагогічної обдарованості в системі суб’єкт-суб’єктної взаємодії; розглянуто питання дослідження взаємозв’язку між здібностями, знаннями, уміннями, навиками як основоположними факторами педагогічної обдарованості. Проаналізовано сутність основних понять вчення про обдарованість, запропонованих відомими науковцями. Представлена класифікація здібностей: за видами психічних функціональних систем (сенсомоторні, перцептивні, мнемічні, розумові, комунікативні); за основними видами діяльності (математичні, музичні, наукові, літературні, педагогічні). Розглянуто поняття педагогічної обдарованості учнів, основними критеріями якої виокремлено наступні: основна ступінь сформованості обдарованості учнів; основні форми прояву обдарованості; вид діяльності обдарованих учнів і сфери психіки, котрі забезпечують таку діяльність; широта проявів обдарованості в різноманітних видах діяльності. Закцентовано увагу на здібностях, знаннях, уміннях та навиках як структурних елементах педагогічного таланту та педагогічної обдарованості.

Опубліковано
2018-04-12
Номер
Розділ
РОЗДІЛ 2