ДІАГНОСТИКА СФОРМОВАНОСТІ ТВОРЧОГО МИСЛЕННЯ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ЯК ЙОГО КЛЮЧОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ

  • Акімова О. В. Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського
  • Сапогов В. А. Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського
Ключові слова: творче мислення, творчий потенціал, креативність, показники креативності, педагогічна компетентність, критерії, показники та рівні творчого мислення

Анотація

У статті розглянуто окремі підходи щодо питань інтелектуальної творчості, виокремлено критерії, що відрізняють творчий розумовий процес від нетворчого. Зауважується, що серед критеріїв визначення сформованості творчого мислення існує ряд здібностей, які адекватно відображають креативність особистості: здатність до постановки нових проблем; здатність до аналізу та змістовних узагальнень; здатність до вироблення творчих ідей; здатність до моделювання і гнучкого вирішення проблем; здатність до рефлексії та оригінального підходу до проблеми. Закцентовано увагу на науку як соціальну систему, відповідно колективний характер наукової діяльності робить актуальним осмислення ролі різного типу особистостей у цьому процесі; за основу береться не тип мислення, а роль, яку виконує вчений у колективі в силу найрізноманітніших особистісних якостей і здібностей. Проведений аналіз категорії творчого мислення, генезис проблеми розвитку творчого мислення, визначення структури цього феномену, дозволили автору провести аналіз сформованості творчого мислення майбутніх учителів в умовах університетської освіти. До основних показників креативності як творчої здібності автор відносить: швидкість (здатність до генерування великої кількості ідей), гнучкість (здатність продукувати різні ідеї), оригінальність (здатність продукувати нестандартні ідеї), продуктивність (творчий продукт студента). У результаті автором визначено три рівні розвитку творчого мислення: за сукупністю критеріїв та показників з позицій системного підходу. Перший рівень, низький, несамостійної активності. Другий рівень, середній, евристичний. Третій рівень, високий, креативний. У статті були визначені основні психолого-педагогічні умови організації і проведення діагностичного дослідження.

Біографія автора

Акімова О. В., Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського

У статті розглянуто окремі підходи щодо питань інтелектуальної творчості, виокремлено критерії, що відрізняють творчий розумовий процес від нетворчого. Зауважується, що серед критеріїв визначення сформованості творчого мислення існує ряд здібностей, які адекватно відображають креативність особистості: здатність до постановки нових проблем; здатність до аналізу та змістовних узагальнень; здатність до вироблення творчих ідей; здатність до моделювання і гнучкого вирішення проблем; здатність до рефлексії та оригінального підходу до проблеми. Закцентовано увагу на науку як соціальну систему, відповідно колективний характер наукової діяльності робить актуальним осмислення ролі різного типу особистостей у цьому процесі; за основу береться не тип мислення, а роль, яку виконує вчений у колективі в силу найрізноманітніших особистісних якостей і здібностей. Проведений аналіз категорії творчого мислення, генезис проблеми розвитку творчого мислення, визначення структури цього феномену, дозволили автору провести аналіз сформованості творчого мислення майбутніх учителів в умовах університетської освіти. До основних показників креативності як творчої здібності автор відносить: швидкість (здатність до генерування великої кількості ідей), гнучкість (здатність продукувати різні ідеї), оригінальність (здатність продукувати нестандартні ідеї), продуктивність (творчий продукт студента). У результаті автором визначено три рівні розвитку творчого мислення: за сукупністю критеріїв та показників з позицій системного підходу. Перший рівень, низький, несамостійної активності. Другий рівень, середній, евристичний. Третій рівень, високий, креативний. У статті були визначені основні психолого-педагогічні умови організації і проведення діагностичного дослідження.

Опубліковано
2018-04-12
Номер
Розділ
РОЗДІЛ 4