ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ У ПРОЦЕСІ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ

  • Бузенко І. Л.
Ключові слова: компетентність, екологічна компетентність, підготовка майбутнього вчителя

Анотація

У статті аналізується проблема формування екологічної компетентності майбутнього вчителя. Розглядаються різні підходи до визначення поняття екологічної компетентності. У дослідженні визначено екологічну компетентність майбутніх учителів як комплексну якість, що пов’язана не лише з підготовленістю і здатністю вчителя до практичного вирішення екологічних завдань, а й наявністю у нього ряду особистісних якостей у поєднанні з необхідним запасом знань і умінь ефективно діяти у проблемних ситуаціях.

Опубліковано
2018-04-12
Номер
Розділ
РОЗДІЛ 4