ЕСТЕТИЧНЕ ВИХОВАННЯ У НАУКОВОМУ ДОРОБКУ ІВАНА АНДРІЙОВИЧА ЗЯЗЮНА

  • Вдович С. М. Львівський державний університет безпеки життєдіяльності
Ключові слова: естетизація, естетичне виховання, естетичний досвід, І. Зязюн, педагогічна майстерність

Анотація

У статті представлено естетичні погляди академіка Івана Андрійовича Зязюна. Автор робить висновок, що вивчення проблем естетики, естетичного виховання та розвитку особистості у науковому доробку видатного українського вченого та педагога, академіка І. Зязюна посідає вагоме місце. Естетичне виховання повинно бути важливою складовою загальнодержавної культурної політики та національного виховання молоді, воно неможливе без духовних зусиль особистості, адже саме естетика в єдності з етикою започатковують людську духовність. Естетичне виховання І. Зязюн розглядає в єдності з моральним і громадянським вихованням. Важливим є набуття естетичного досвіду, що можливо лише за умови активної позиції особистості. Естетичне виховання повинно бути неперервним процесом удосконалення професійної майстерності, творчості, естетично-почуттєвої реакції на навколишній світ, духовного, інтелектуального та фізичного вдосконалення, тобто розвивати всі сторони особистості. Естетизація, опора на емоції та почуття, краса педагогічної дії є важливими принципами педагогічної майстерності вчителя. Педагогічна естетика, на думку І. Зязюна, за своєю сутністю є педагогічною етикою. Вчений наголошує на значенні естетизації освітнього середовища, що сприяє ефективному навчанню та вихованню молоді.

Опубліковано
2018-04-12
Номер
Розділ
РОЗДІЛ 4