РОЛЬ ВОКАЛЬНОЇ МІНІАТЮРИ У ПРОЦЕСІ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ МИСТЕЦЬКОГО СПРЯМУВАННЯ

  • Вічавська О. С.
Ключові слова: вокальна мініатюра, солоспів, художньо-педагогічний аналіз, поетичний текст, художній образ, фортепіанний супровід

Анотація

У статті розкрито роль вокальної мініатюри та особливості роботи над нею у процесі підготовки майбутніх педагогів мистецького спрямування. Доведено доцільність використання цього жанру, який слугує основою педагогічного репертуару. Підкреслено важливість використання національних зразків вокальної мініатюри, за допомогою яких здійснюється виховний вплив на формування національної свідомості підростаючого покоління. Автор наголошує на тому, що простота і доступність образів вокальних мініатюр слугують їх особливій популярності у педагогічному репертуарі. Виявлено важливість усвідомлення майбутніми фахівцями мистецького спрямування специфічних властивостей камерної вокальної музики та проаналізовано взаємозв’язок особливостей поетичного тексту та його музичного втілення. Визначено місце і роль художньо-педагогічного аналізу у процесі роботи над вокальною мініатюрою. Подано зразок алгоритму здійснення художньо-педагогічного аналізу, з якого слід розпочинати роботу над вокальною мініатюрою. Автор статті приходить до висновку про значний навчально-виховний потенціал вокальної мініатюри, у процесі роботи над якою студенти опановують не лише певні вокально-виконавські навички, але й розширюють культурний кругозір, розвивають естетичний смак, формують національну свідомість. Здійснення художньо-педагогічного аналізу дозволяє глибоко проникнути у художній образ музики з метою створення її досконалої інтерпретації.

Опубліковано
2018-04-12
Номер
Розділ
РОЗДІЛ 4