ФОРМУВАННЯ ПРИРОДОЗНАВЧОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ: РЕЗУЛЬТАТИ ПЕДАГОГІЧНОГО ЕКСПЕРИМЕНТУ

  • Волохата К. М. Барський гуманітарно-педагогічний коледж імені М. Грушевського
Ключові слова: учителі початкових класів, критерії, показники та рівні сформованості природознавчої компетентності, педагогічний експеримент

Анотація

У статті розглянуто проблему формування природознавчої компетентності майбутніх учителів початкових класів. Аналіз науково-педагогічної літератури засвідчив відсутність у вітчизняній педагогіці цілісних і ґрунтовних досліджень з проблеми формування природознавчої компетентності майбутніх учителів початкових класів. У роботі визначено критерії сформованості природознавчої компетентності майбутніх учителів початкових класів (мотиваційно-ціннісний, когнітивний, діяльнісний, оцінно-результативний) та показники їх діагностування. Розкрито основні результати констатувального етапу педагогічного експерименту. Охарактеризовано рівень сформованості природознавчої компетентності майбутніх учителів хімії за визначеними критеріями. Методом середнього арифметичного визначено інтегральний показник сформованості природознавчої компетентності. Результати констатувального експерименту показали досить низький рівень сформованості природознавчої компетентності майбутніх учителів початкових класів, а саме: відсутність усвідомлення потреби у вдосконаленні природничо-наукових знань; низький рівень сформованості власної позиції щодо природознавчої компетентності; майже відсутня наявність потреби у підвищенні природничої свідомості; більш як у половини студентів система природничо-наукових знань на низькому рівні, низький рівень сформованість умінь підвищення природознавчої компетентності.

Опубліковано
2018-04-12
Номер
Розділ
РОЗДІЛ 4