СУТНІСТЬ І РОЛЬ МОДЕЛЮВАННЯ ТА НАУКОВОГО ДОСЛІДЖЕННЯ У ФОРМУВАННІ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ МАТЕМАТИКИ

  • Демчук Т. В. Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського
  • Яровенко А. Г. Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського
Ключові слова: вчитель математики, компетентність, модель, моделювання, наукове дослідження, науково-дослідна діяльність, професійна компетентність, студент, університетська освіта

Анотація

В дослідженні розглядаються питання формування професійної компетентності майбутнього вчителя математики в умовах реалізації компетентнісної парадигми в сучасній освіті. Відзначається, що впровадження компетентнісного підходу в освіті передбачає перебудову змісту і форм вітчизняної освіти з метою її наближення до світового рівня і стандартів. Ці зміни мають підвищити рівень вітчизняної освіти, забезпечити кращу підготовку майбутніх спеціалістів як мобільних, активних, творчих людей, що орієнтуються у вимогах, які ставлять до них час і професія. У формування професійної компетентності майбутнього фахівця в рамках компетентнісної парадигми особливо важливого значення набувають методи моделювання та наукового дослідження. Застосування принципів та методів математичного моделювання дозволяє конструювати як моделі освітнього процесу, так і моделі майбутнього фахівця. В роботі розглядаються питання проектування компетентнісної моделі майбутнього вчителя математики у системі університетської освіти. Модель професійної підготовки майбутнього фахівця дозволяє ідентифікувати не тільки структуру професійної компетентності та зміст, але й методи і засоби навчання для її формування. В роботі також досліджується зміст науково-дослідної роботи студентів в системі університетської освіти та її вплив на формування професійної компетентності майбутніх учителів математики. Результати дослідження дозволяють зробити висновок про вагому роль моделювання та наукового дослідження у формуванні професійної компетентності майбутнього вчителя математики.

Біографія автора

Яровенко А. Г., Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського

кандидат технічних наук, доцент кафедри математики та інформатики Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського

Опубліковано
2018-04-12
Номер
Розділ
РОЗДІЛ 4