ВИЗНАЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ МЕТОДИЧНОЇ СИСТЕМИ ЗАСТОСУВАННЯ ФІТНЕС-ТЕХНОЛОГІЙ НА ЗАНЯТТЯХ ІЗ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ СТУДЕНТІВ

  • Жамардій В. О. Вищий державний навчальний заклад України «Українська медична стоматологічна академія»
Ключові слова: здоров’я, студенти, фізична підготовленість, фізичне виховання, фітнес, фітнес-технології

Анотація

З урахуванням процесів глобалізації, інформатизації і посиленням спрямовуючої ролі розвитку інноваційних освітніх технологій, підвищенням вимог до стандартів вищої педагогічної освіти та значущістю культивування моди на здоровий спосіб життя студентів, аргументовано необхідність підвищення ефективності навчальних занять із фізичного виховання у вищих педагогічних навчальних закладах. Підкреслено, що вирішення цього завдання потребує неабиякої уваги до розвитку професійних компетенцій викладачів, тренерів із видів спорту, що має здійснюватися системно та з урахуванням специфіки та виду навчально-тренувальних занять. Це сприятиме покращенню стану здоров’я та рівня фізичної підготовленості студентів. Наголошено на важливості методичної системи застосування фітнес-технологій, як інноваційного чинника для формування їхньої культури здоров’я. Зазначено, що ефективність методичної системи досягається обґрунтованим вибором форм проведення навчальних занять із фізичного виховання та розробкою відповідних фітнес-програм. У них акцентується увага на необхідності фізичного вдосконалення, розвитку гармонійної, атлетичної статури, покращення рівня функціональної підготовленості студентів.

Опубліковано
2018-04-12
Номер
Розділ
РОЗДІЛ 4