МОДЕЛЬ НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ-ЖУРНАЛІСТІВ АНГЛОМОВНОГО ПИСЕМНОГО СПІЛКУВАННЯ ЗАСОБАМИ БЛОГ-ТЕХНОЛОГІЙ

  • Жовнич О. В.
Ключові слова: модель навчання, компетентність, елементи педагогічної моделі, англійська мова, блог-технології, журналісти

Анотація

У статті представлено модель навчання анголомовного писемного спілкування майбутніх журналістів засобами бло-технологій. Розглянуто трактування поняття «педагогічна модель» різними науковцями. Відображено основні елементи та структуру створеної нами моделі. Модель навчання показано як ефективний інструмент для зростання динаміки поетапного формування в майбутніх журналістів професійно орієнтованого англомовного писемного спілкування.

Опубліковано
2018-04-12
Номер
Розділ
РОЗДІЛ 4