ОЦІНЮВАННЯ РІВНІВ СФОРМОВАНОСТІ В МАЙБУТНІХ ЛІКАРІВ НІМЕЦЬКОМОВНОЇ СТРАТЕГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ В РЕЦЕПТИВНИХ ВИДАХ МОВЛЕННЄВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

  • Задорожна О. І.
Ключові слова: стратегічна компетентність, комунікативні стратегії, професійно орієнтована іншомовна компетентність, майбутній лікар, рецептивні види мовленнєвої діяльності

Анотація

У статті обґрунтовано й схарактеризовано критерії та показники рівнів сформованості в майбутніх лікарів німецькомовної комунікативної компетентності в рецептивних видах мовленнєвої діяльності, що стали діагностичним інструментарієм визначення ефективності методики формування в цих фахівців німецькомовної стратегічної компетентності щодо аудіювання та читання. Зроблено висновок про те, що для визначення рівнів сформованості німецькомовної професійно орієнтованої компетентності щодо аудіювання в комунікативній ситуації «На прийомі в лікаря» вагомими є такі критерії: розуміння загального змісту аудіо повідомлення; виділення й точне розуміння специфічної (професійно орієнтованої) інформації з її одночасним письмовим відтворенням; повне розуміння змісту аудіоповідомлення з його критичним аналізом та осмисленням, що передбачає також розуміння комунікативного наміру пацієнта. Для визначення рівнів сформованості німецькомовної професійно орієнтованої компетентності щодо читання фахової літератури, вагомими визначено такі критерії: інформаційний, мовленнєвий і професійно спрямований.

Опубліковано
2018-04-12
Номер
Розділ
РОЗДІЛ 4