НАВЧАЛЬНИЙ МАТЕРІАЛ ПРО КРИСТАЛІТИ МЕТАЛІВ І СПЛАВІВ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ ЕЛЕМЕНТІВ ТЕХНІЧНОГО СВІТОГЛЯДУ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ТЕХНОЛОГІЙ

  • Іванчук А. В.
  • Гунько М. М.
  • Довгалюк Д. М.
Ключові слова: зерна металу, змістова лінія, логічний ряд зображень, структурно-логічні схеми, сприйняття, технічний світогляд, наочність, візуалізація

Анотація

У статті розглядається обґрунтування потреби в структуруванні навчального матеріалу з матеріалознавства і технології виробництва конструкційних матеріалів та наочного його представлення на етапі сприйняття як елементів дидактичних умов формування технічного світогляду майбутніх учителів технологій. В основу структурування навчального матеріалу покладено вибір наскрізної змістової лінії, диференціація елементів матеріалу на головні, базові і допоміжні, складання логічних рядів зображень і структурно-логічних схем. З навчальних посібників відбираються зображення зерен металів і сплавів, з них складаються логічні ряди зображень динаміки зміни морфології зерен при дії різних чинників. Для пояснення логічних ланцюгів зображень складаються структурно-логічні схеми та часткові логічні ланцюги зображень.

Опубліковано
2018-04-13
Номер
Розділ
РОЗДІЛ 4