РИТОРИЧНА СКЛАДОВА ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ПСИХОЛОГІВ

  • Конівіцька Т. Я.
Ключові слова: професійна освіта, вищі навчальні заклади, риторична компетентність, риторична діяльність, риторична освіта

Анотація

У статті обґрунтовано доцільність формування та розвитку риторичної складової професійної компетентності психологів. Виконано аналіз теорії та практики формування риторичних умінь майбутніх психологів у вищих навчальних закладах. На основі опрацювання досліджень визначено місце риторики в сучасній освіті та її основні завдання, окреслено поняття риторичної компетентності. Проаналізовано особливості професійної діяльності психологів і зазначено, що риторична компетентність є важливою складовою їхньої професійної компетентності, а вивчення теорії риторики і практичне застосування набутих знань вирішить низку професійно орієнтованих завдань для майбутніх психологів, серед яких: подолання комунікативних бар’єрів і, як наслідок, формування контактної особистості та створення психологічно комфортної комунікативної взаємодії; оволодіння вербальними і невербальними засобами комунікації; засвоєння не лише способів комунікацій, а й інструментів впливу на свідомість і підсвідомість особистості; розвиток мистецтва презентації та самопрезентації, тренінгової діяльності, публічного виступу тощо.

Опубліковано
2018-05-14
Номер
Розділ
РОЗДІЛ 4