КРИТЕРІЇ, ПОКАЗНИКИ ТА РІВНІ ДИЗАЙН-ТЕХНОЛОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ТЕХНОЛОГІЙ

  • Кучер С. Л. Криворізький державний педагогічний університет
Ключові слова: критерії та рівні компетентності, професійна підготовка майбутнього вчителя технологій, результати навчання у закладах вищої освіти

Анотація

В статті визначено критерії та рівні сформованості дизайн-технологічної компетентності майбутнього вчителя технологій як результату його дизайн-підготовки у неперервному процесі вищої освіти. Рівень зростання професійної дизайн-технологічної компетентності майбутніх учителів трудового навчання та технологій діагностувався за такими критеріями та відповідними їм показниками: когнітивний (наявність професійних знань); мотиваційно-оцінний (мотиви, цінності, цілі майбутнього фахівця, що відображають розуміння соціальної значущості продуктів професійної діяльності та усвідомлення можливостей саморозвитку); діяльнісно-творчий (наявність умінь і навичок, що сприяють успішній професійній діяльності), рефлексивний (саморегуляція навчально-професійної діяльності, самоврядування і самовираження майбутнього вчителя технологій в результатах індивідуальної творчості). Запропоновано діагностичні методи для виявлення стану організації дизайн-підготовки вчителів у педагогічних університетах і рівнів формування дизайн-технологічної компетентності у студентів спеціальності «Трудове навчання та технології». Передбачається, що діагностика дизайн-технологічної компетентності майбутнього вчителя технологій згідно визначених критеріїв та рівнів та цілеспрямована робота по формуванню складових компетентності сприятимуть підвищенню результатів дизайн-підготовки у неперервному процесі вищої освіти.

Біографія автора

Кучер С. Л., Криворізький державний педагогічний університет

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки та методики технологічної освіти

Опубліковано
2018-05-14
Номер
Розділ
РОЗДІЛ 4