ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ ПЕДАГОГІЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ ЛІКАРІВ У ВЕЛИКІЙ БРИТАНІЇ

  • Магрламова К. Г.
Ключові слова: професійна підготовка, майбутні лікарі, освітні технології, онлайн-технології, інтерактивні педагогічні технології, інноваційні технології, віртуальне навчання

Анотація

У статті окреслено шляхи використання інноваційних технологій через посилення інформаційно-комунікаційної складової підготовки майбутніх лікарів; виокремлено форми та технології організації професійної підготовки майбутніх лікарів, котрі забезпечують якість та продуктивність професійного навчання на основі суб’єкт-суб’єктної дидактичної взаємодії, спрямовують навчання на розвиток критичного та творчого професійного мислення, особистісної рефлексії на основі інтердисциплінарності змісту навчальних дисциплін та впровадження інтерактивних, дискусійних, евристичних ситуаційних форм та методів навчання. Автором з’ясовано, що організація інтерактивного навчання передбачає: використання дидактичних і рольових ігор, моделювання професійних завдань, створення, вирішення й аналіз проблемних ситуацій, написання клінічних сценаріїв, використання клінічних випадків тощо. Головний принцип інтеракції – постійна взаємодія студентів між собою, їхня співпраця, спілкування, викладач у такій ситуації лише організовує і координує інтерактивну взаємодію. У статті закцентовано увагу на принципах інтерактивного навчання: мультимедійний принцип; принцип модальності та принцип надмірності; принцип суміжності; принцип узгодженості; принцип персоналізації; принцип ентузіазму студентів; керований принцип відкриття; принцип прикладу роботи; принцип інверсії / зворотнього ефекту.

Опубліковано
2018-05-14
Номер
Розділ
РОЗДІЛ 4