МОДЕЛЬ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ МАГІСТРІВ МЕДИЦИНИ ДО РЕАЛІЗАЦІЇ МАРКЕТИНГУ В ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

  • Марчук І. А. Вінницький національний медичний університет імені М. І. Пирогова
Ключові слова: вищий медичний навчальний заклад, підготовка майбутніх магістрів медицини, маркетинг, готовність до реалізації маркетингу, професійна діяльність, педагогічне моделювання, модель підготовки, блоки моделі

Анотація

У статті представлено модель підготовки майбутніх магістрів медицини до реалізації маркетингу в професійній діяльності. Конкретизовано, що вона враховує актуальні та перспективні завдання вищої медичної освіти з огляду на суспільно-економічні трансформації, реформи галузі охорони здоров’я, розвиток конкуренції на ринку медичних послуг, сучасні вимоги до фахової компетентності медичних працівників. Визначено й охарактеризовано органічні взаємоповʼязані блоки моделі: концептуально-цільовий, теоретико-методологічний, змістово-технологічний і контрольно-результативний. Зазначено, що основоположними чинниками для створення моделі стали обґрунтована структура готовності майбутніх магістрів медицини до реалізації маркетингу (компоненти, критерії, показники, рівні), виокремлені наукові підходи (акмеологічний, синергетичний, компетентнісний, діяльнісний, особистісно орієнтований, системний) й принципи побудови ефективного навчального процесу у ВМНЗ (принципи освітньої діяльності, організації і спрямування педагогічного процесу, загальнодидактичні принципи, професійної етики, специфічні принципи), спрямовані на забезпечення реалізації визначених педагогічних умов, впровадження ефективних методів, форм і засобів навчання, інноваційних педагогічних і інформаційно-комунікаційних технологій в освітнє середовище вищого медичного навчального закладу. Зроблено висновок, що впровадження розробленої моделі дасть змогу досягнути прогнозованих результатів процесу підготовки майбутніх магістрів медицини до реалізації маркетингу в професійній діяльності.

Біографія автора

Марчук І. А., Вінницький національний медичний університет імені М. І. Пирогова

старший викладач кафедри філософії та суспільних наук

Опубліковано
2018-05-14
Номер
Розділ
РОЗДІЛ 4