ПАКЕТИ ПРИКЛАДНИХ ПРОГРАМ СТАТИСТИЧНОГО АНАЛІЗУ РЕЗУЛЬТАТІВ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

  • Мунтян О. А.
  • Мунтян М. Л.
  • Яровенко А. Г.
Ключові слова: аналіз, дані, методологія, комп’ютерна програма, наукове дослідження, огляд, пакет прикладних програм, помилка, статистика, статистичний метод

Анотація

Метою першої частини дослідження є огляд літературних джерел, присвячених застосуванню сучасних пакетів прикладних програм для математико-статистичної обробки результатів наукових досліджень. За результатами аналізу наукової та навчально-методичної літератури виділено ряд видань, які є практичними керівництвами із застосування конкретного програмного засобу (з числа найвідоміших та найпоширеніших) для математико-статистичної обробки результатів наукових досліджень. Наведена характеристика вибраних книг, в яких розглядаються питання застосування найвідоміших та найпоширеніших пакетів прикладних програм IBM SPSS (Statistical Package for Social Science) Statistics (IBM Corp., США), Statistica (StatSoft Inc., США), TIBCO Statistica (TIBCO Software Inc., США), StatPlus та BioStat (AnalystSoft Inc., США).Використання сучасних пакетів прикладних програм статистичного аналізу звільняє дослідника від трудомістких рутинних обчислень, нівелює вплив суб’єктивних факторів, значно скорочує час аналізу та мінімізує ризик допущення помилки не тільки в обчисленнях, але й у висновках та прийнятті рішень. Крім того, статистичне моделювання та прогнозування можливе тільки з використанням комп’ютерних засобів математико-статистичного аналізу даних. Визначені завдання для подальших досліджень, виконання яких дозволить розробити уніфікованої методику математико-статистичного аналізу результатів наукових досліджень в рамках методології, яка базується на системному аналізі та сучасній статистичній парадигмі.

Опубліковано
2018-05-15
Номер
Розділ
РОЗДІЛ 4