ФОРМУВАННЯ ПРАВОСВІДОМОСТІ У ПРАВОВОМУ ВИХОВАННІ МАЙБУТНІХ ЮРИСТІВ

  • Нагорняк С. В.
Ключові слова: правосвідомість, правосвідомість студентів-правознавців, структура правосвідомості, функціональна структура правосвідомості

Анотація

У статті робиться акцент на тому, що правосвідомість формується на відповідній реальній основі, є відносно самостійним утворенням і виконує лише їй властиві функції. Теоретичний аналіз проблеми правосвідомості, її змісту та специфіки, дозволяє розглядати індивідуальну правосвідомість як динамічне особистісне утворення, що забезпечує здатність майбутнього юриста до орієнтації й самовизначення в правовому просторі на осиної правових знань, умінь і навичок; оцінного ставлення до права, правових установок і ціннісних орієнтацій. За допомогою правосвідомості відбувається відображення правової дійсності, що передбачає осмислення та розуміння значення й важливості права; оцінку права; усвідомлення важливості й значущості створення розвиненої системи законодавства; сприйняття процесу й результатів реалізації права; співвідношення правових цінностей із іншими цінностями.

Опубліковано
2018-05-15
Номер
Розділ
РОЗДІЛ 4