ОСОБЛИВОСТІ ІНФОРМАЦІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ ПРОФЕСІЙНОГО НАВЧАННЯ

  • Парубок К. О. Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського https://orcid.org/0000-0002-6435-6992
Ключові слова: інформаційна компетентність, компетентнісний підхід, інформаційно-комунікаційні уміння, майбутні педагоги професійного навчання, компоненти, критерії, показники

Анотація

Теоретично обґрунтовано формування інформаційної компетентності у майбутніх педагогів професійного навчання. Наведено, що для успішного вирішення проблеми формування інформаційної компетентності доцільно комплексно проводити дослідження по формуванню комп’ютерної грамотності. Доведено, що впровадження передових технологій у процес підготовки педагогів дозволить підготувати соціально розвинену особу, компетентного педагога, фахівця своєї галузі, формування у студентів інформаційної компетентності допоможе їм розуміти економічні, соціальні, правові аспекти використання інформації. Також у статті розглянуто структуру інформаційної компетентності, шляхи формування інформаційної компетентності та питання про основні компоненти, критерії та показники розвитку інформаційно-комунікаційних умінь майбутніх педагогів професійного навчання. Серед компонентів обрано: когнітивно-змістовий, мотиваційно-ціннісний, когнітивно-операційний, особистісно-рефлексивний. Для кожного компонента були обрані відповідні їм критерії та показники, визначені рівні інформаційної компетентності (низький, базовий, навчально-орієнтований, педагогічний). Зважаючи на означені міркування, ми розробили свої критерії готовності майбутніх педагогів професійного навчання у процесі вивчення професійно-орієнтованих дисциплін.

Опубліковано
2018-05-15
Номер
Розділ
РОЗДІЛ 4