ВПЛИВ СОЦІАЛЬНО-ПОЛІТИЧНИХ, КУЛЬТУРНИХ І ОСВІТНІХ ПЕРЕТВОРЕНЬ У СИСТЕМІ ГРОМАДЯНСЬКОГО ВИХОВАННЯ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ В 1990-х РОКАХ

  • Поливана А. С. Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського
Ключові слова: суверенітет України, громадянське виховання, студентська молодь, демократія, академічні свободи, гідність людини, соціально-політичні, культурні, освітні трансформації

Анотація

У ході соціально-політичних, культурних і освітніх трансформацій впродовж 90-х рр. громадянське виховання студентської молоді покликане визначити життєздатність молодого громадянина, який не буде байдужим до свого майбутнього і майбутнього своєї держави. Визначний вплив громадянського виховання спрямовано на формування особистості студента, майбутнього фахівця, який повинен відповідати вимогам реального середовища, у якому він живе сьогодні та буде жити завтра. В означений період історично сформувався широкий спектр підходів до організації громадянського виховання студентської молоді, які були спрямовані на розвиток демократії, академічних свобод, справедливості, конкуренції, контролю, шляхом формування освіченої творчої особистості, становлення її фізичного та морального здоров’я. З проголошенням Україною державного суверенітету прогресивним напрямком у суспільній думці, який історично змінюється, стає захист гідності людини, її свободи та всебічного розвитку.

Опубліковано
2018-05-15
Номер
Розділ
РОЗДІЛ 4