КОМУНІКАТИВНО-ІНТЕНЦІЙНА МОДЕЛЬ У КОНТЕНТІ НОВОЇ БІОЗБАЛАНСОВАНОЇ ЕВОЛЮЦІЙНОЇ ОСВІТИ (РОЗМІРКУВАННЯ ЩОДО ПОЛЕМІКИ З КОЛЕГАМИ-ФІЛОЛОГАМИ)

  • Полянська І. В. Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
  • Чернявська С. М. Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут».
  • Сладких І. Я. Центр підготовки іноземних громадян Харківського економіко-правового університету
Ключові слова: комунікативно-інтенційна модель, нова біозбалансована еволюційна освіта, лівопівкульна освіта, мислення, інтуїція, цілісність сприйняття, метод творчого реагування

Анотація

У статті автори аналізують проблему розвитку, дослідження, впровадження та функціонування комунікативно-інтенційной моделі (КІМ) викладання мов у контенті нової біозбалансованої еволюційної освіти (НБЕО). Подано стислу характеристику КІМ та історію її створення. Концептуальна новизна КІМ полягає в формуванні у студента та викладача конструктивного проектного креативного мислення та створеного методу творчого реагування відповідно до вимог сучасності. Теоретично КІМ ґрунтується на останніх дослідженнях щодо діяльності свідомості, мозку, негативного впливу пануючої традиційної лівопівкульної моделі освіти на стан здоров’я всіх суб’єктів процесу навчання (теорії Едварда де Боно, концепція ноосферної освіти академіка Н. Маслової, дослідження нейрофізіолога А. Лурія щодо цілісної інтегративної діяльності мозку як парного органу, теорії нейробіолога С. Савєльєва та Н. Давидовської). З’ясовано термін «біоадекватна освіта», який у межах КІМ набуває нетривіального нового змісту відповідно до останніх досліджень у галузі структури та особливостей функціонування мозку, свідомості людини. Йдеться також про кризу ТЛО, оскільки доведено, що вона вкрай негативно впливає на стан здоров’я суб’єктів навчального процесу. КІМ як НБЕО пропонується як можливий варіант подолання кризи та нівелювання її негативних наслідків. Розроблено дві схеми КІМ як НБЕО та докладно проаналізовано всі параметри, що активно впливають на сучасний освітянський простір, формуючи конструктивне мислення центрованого тандема студента та викладача. Надано конкретні прийоми та інструментарій, що його використовують у КІМ задля формування проектного мислення.

Біографії авторів

Полянська І. В., Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»

доцент Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут», доцент кафедри української, російської мов та прикладної лінгвістики НТУ «ХПІ».

Чернявська С. М., Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут».

кандидат історичних наук, доцент, завідувач кафедри української, російської мов та прикладної лінгвістики Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут»

Сладких І. Я., Центр підготовки іноземних громадян Харківського економіко-правового університету

кандидат педагогічних наук, доцент Центру підготовки іноземних громадян Харківського економіко-правового університету

Опубліковано
2018-05-15
Номер
Розділ
РОЗДІЛ 4