МЕРЕЖЕВІ ТЕХНОЛОГІЇ В НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ ЗВО

  • Уманець В. О. Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського https://orcid.org/0000-0002-7237-4955
  • Левченко Г. О. Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського
Ключові слова: електронне навчання, мережеві технології, інтерактивна навчальна діяльність, онлайн курс, соціальні сервіси

Анотація

У статті розглядається здійснення інтерактивного навчання у ЗВО на основі мережевих технологій в навчальному процесі ВНЗ з використанням соціальних сервісів Веб 2.0, Веб 3.0. Впровадження сучасних технології електронного, мобільного, змішаного, всепроникаючого та «перевернутого навчання» за зміненою технологією навчання у ВНЗ. Навчання за вище зазначеними технологіями сприяє формуванню мотиваційної, самостійної, комунікативної, професійної компетенцій, а використання мережної взаємодії надає можливість готувати майбутніх фахівців до можливості навчання протягом усього життя.

Біографії авторів

Уманець В. О., Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського

кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри інноваційних та інформаційних технологій Навчально-наукового інституту, педагогіки, психології, підготовки фахівців вищої кваліфікації

Левченко Г. О., Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського

магістрант 1-го року навчання «Технологічна освіта», Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського

Опубліковано
2018-05-15
Номер
Розділ
РОЗДІЛ 4