ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ПОЗИЦІЇ ВЧИТЕЛЯ

  • Федюк Г. З. Львівський державний університет безпеки життєдіяльності
Ключові слова: професійно-педагогічна позиція, майбутній вчитель, педагогічна освіта, вищі навчальні заклади, педагогічна майстерність, формування

Анотація

Першочерговим завданням галузі вищої освіти є перехід системи підготовки педагогічних кадрів на випуск фахівців, які володіють сучасними технологіями і методиками, ефективними засобами діагностики психічного та інтелектуального розвитку молоді тощо. На перший план висуваються завдання модернізації вищої педагогічної освіти, що потребує, на погляд автора, розроблення та реалізації методики цілеспрямованого формування педагогічної позиції майбутнього вчителя. На основі аналізу науково-методичної літератури і результатів досліджень автор розглядає поняття «професійно-педагогічна позиція» як систему відношень особистості до педагогічної діяльності, що виражається в наявності відповідних установок, мотивів і прагнень до інновацій у виконанні певної професійної ролі, базуються на розвитку індивідуального інформаційного поля, сформованості педагогічної майстерності та професійної компетентності й виробленні особистого погляду на мету, завдання та характер педагогічної діяльності. Професійно-педагогічна позиція зумовлена змістом обов’язків вчителя та розкривається через систему ставлень особистості до окремих сторін його діяльності – гностичної, комунікативної, організаторської, конструювальної, проектувальної, інформаційної та інноваційної. Найбільш яскраво професійно-педагогічна позиція виявляється у процесі конкретної освітньої діяльності, тому в ході педагогічної практики рекомендується використовувати творчі завдання, які передбачають розроблення авторських проектів удосконалення навчально-виховного процесу в школі та інших навчальних закладах.

Опубліковано
2018-05-15
Номер
Розділ
РОЗДІЛ 4