МЕТОДИ МАТЕМАТИЧНОГО АНАЛІЗУ ТА КОНТРОЛЮ РІЗНИХ ЕТАПІВ ІНФЛЯЦІЙНОГО ПРОЦЕСУ

  • Шевчук О. Д. Вінницький національний аграрний університет
  • Найко Д. А. Вінницький національний аграрний університет
Ключові слова: математичне моделювання, критичні точки, критичні інтервали, точка максимуму, економетрична модель, інфляція, сектори економіки, виробництво, фінансовий стан, заробітна плата, предмети споживання

Анотація

У роботі висвітлюється метод математичного аналізу та контролю різних етапів явища інфляції. Суть методики полягає у тому, що для змінних величин, які визначають частки секторів (матеріального, фондостворювального та споживчого) і пов’язані рівняннями трудового, інвестиційного та матеріального балансів знаходяться певні критичні точки. Критичними точками є: точка локального максимуму питомого випуску матеріалів, точка локального максимуму питомого випуску предметів споживання та точка зміни характеру перетікання праці. В аналізі інфляційного витка виділяються два етапи: 1) підвищення ставки заробітної плати у споживчому секторі і реакція на це усіх секторів; 2) підвищення ставок заробітної плати в матеріальному і фондостворювальному секторах з метою збереження реальної заробітної плати та відображення цього на ціні продукції споживчого сектора. Виявляється, що вплив інфляції на виробництво суттєво залежить від розташування критичних точок на числовій осі. У роботі розглядаються різні варіанти взаємного розташування цих точок, звідки отримуються характеристики впливу на стан суб’єкта господарювання. Подібно до робіт В. Колемаєва, у ході аналізу використовується поняття індикатора (функції) перерозподілу праці. Наводяться схематичні графіки функції перерозподілу праці, в залежності від взаємного розташування критичних точок. Деякі критичні інтервали, що визначаються критичними точками, носять чисто теоретичний характер і є нездійсненними в практичних умовах.

Біографії авторів

Шевчук О. Д., Вінницький національний аграрний університет

кандидат економічних наук, доцент кафедри математики, фізики та комп’ютерних технологій Вінницького національного аграрного університету

Найко Д. А., Вінницький національний аграрний університет

кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри математики, фізики та комп’ютерних технологій Вінницького національного аграрного університету

Опубліковано
2018-05-15
Номер
Розділ
РОЗДІЛ 4