THE STRATEGY FOR THE DEVELOPMENT OF ACADEMIC MOBILITY OF STUDENTS AND TEACHERS

  • Лазаренко Н. І. Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського
Ключові слова: міжнародний науковий простір, академічна мобільність, навчальний процес, розвиток систем, кредитна мобільність, програми обміну, підвищення кваліфікації викладачів, студентів, стажування

Анотація

У статті аналізується стратегія розвитку академічної мобільності студентів і викладачів. У даному дослідженні увага приділяється завданням вищих навчальних закладів, реалізації програм мобільності. Розглядаються проблеми документального, інформаційного, кадрового та інфраструктурного забезпечення. В процесі інтеграції українських вищих навчальних закладів і науки в міжнародній освітній простір дуже важливу роль відводять академічній мобільності студентів та викладачів, яка, як і очікується, буде сприяти формуванню якісно нових трудових ресурсів, спроможних зайняти достойне місце як на світовому ринку праці, так і зможе суттєво вплинути на якість трудових ресурсів національної економіки. Доступ до більш якісних освітніх програм, курсів і дослідницьких можливостей, який надають механізми академічної мобільності, дозволяє студентам і викладачам повертатися в країну проживання з новим багажем знань, академічного і культурного досвіду. Таким чином, академічна мобільність суттєво сприяє підвищенню доступності, якості та ефективності освіти, є важливим інструментом формування глобального освітнього простору і забезпечення мобільності людського потенціалу.

Біографія автора

Лазаренко Н. І., Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського

кандидат педагогічних наук, доцент, ректор Вінницькго державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського

Опубліковано
2018-05-15
Номер
Розділ
РОЗДІЛ 1