ДУХОВНІ СМИСЛИ ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОМУ ПРОЦЕСІ

  • Васянович Г. П. Львівський державний університет безпеки життєдіяльності
Ключові слова: духовність, світогляд, свідомість, цінності, особистість, духовні смисли, інформаційно-комунікаційні технології, свобода

Анотація

У статті аналізуються сутність і зміст категорій «духовність», «світогляд», їх взаємозв’язок і взаємозумовленість. Духовність особистості розглядається у різних контекстах як: а) важливий складовий елемент відродження національного духу в культурі; б) нова якість людини, її мислення, свідомості; в) шлях реалізації духовного потенціалу особистості, її світогляду і цінностей. Поняття «науковий світогляд» визначається на основі ноосферного підходу академіка В. І. Вернадського, який постулюється вченим в якості вияву людського духа, що змінюється в різні епохи у різних народів, має свої закони змін і певні чіткі вияви. Саме тому автором окреслюються духовні смисли використання інформаційно-комунікаційних технологій під час організації навчально-виховного процесу на світоглядно-ціннісних, морально-естетичних, особистісно-надособистісних засадах.

Біографія автора

Васянович Г. П., Львівський державний університет безпеки життєдіяльності

доктор педагогічних наук, професор, Львівський державний університет безпеки життєдіяльності

Опубліковано
2018-05-15
Номер
Розділ
РОЗДІЛ 1