СУЧАСНІ ПАРАДИГМИ ПРОФІЛЬНОГО НАВЧАННЯ: НАУКОВИЙ ЧАСОПИС АКАДЕМІКА Р.С.ГУРЕВИЧА

  • Надія Василенко Вінницька академія неперервної освіти
Ключові слова: Нова українська школа, професійна освіта, профільне навчання, сучасна парадигма, технологія, часопис

Анотація

Проаналізовані особливості педагогічного впливу профільного навчання на освітній розвиток учнів, студентів у працях знаного вченого у галузі педагогіки, теорії і методики професійної освіти, інформаційно-комунікаційних технологій в освіті, ґрунтовного дослідника освіти в Україні, талановитого професора Р.С. Гуревича. Р. С. Гуревич активно здійснює педагогічну, наукову й організаторську діяльність в галузі освіти, автор близько 550 наукових праць, серед яких монографії, посібники, методичні рекомендації щодо впровадження профільного навчання в освітній процес навчальних закладів, а також наукові статті у фахових виданнях з переліку, затвердженого МОН України.

Визначення специфіки профільного навчання зумовлений далекоглядністю науковця щодо змін форм педагогічних технологій на різних етапах розвитку професійної освіти, передбаченням доцільності оновлення сучасної парадигми управління, навчання й виховання в умовах Нової української школи. Вибір шляху вирішення проблеми як поєднання особистісно орієнтованої, компетентнісної парадигми освіти відображає науковий часопис академіка Р.С.Гуревича.

Біографія автора

Надія Василенко, Вінницька академія неперервної освіти

доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри управління та адміністрування Вінницької академії неперервної освіти

Опубліковано
2018-05-16
Номер
Розділ
РОЗДІЛ 1