МІЖДИСЦИПЛІНАРНІСТЬ У ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНЬОГО УЧИТЕЛЯ ТЕХНОЛОГІЙ ЯК ЧИННИКИ ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ ТВОРЧОЇ ОСОБИСТОСТІ

  • Бойчук В. М. Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського
Ключові слова: техніка, технології, креслення, зміст навчання, взаємозв’язки знань, моделювання, мистецька підготовка, вчитель технології, міждисциплінарність

Анотація

У статті розглядаються окремі аспекти реалізації міждисциплінарних зв’язків під час навчання предмету «технології» в школі. Встановлено, що комплексний підхід до відбору змісту на основі міжпредметних зв’язків дає змогу здійснювати системне навчання технологій і креслення, визначати обсяги та встановлювати логічну послідовність розміщення навчального матеріалу у межах тем дисципліни та на міжтемному рівні, враховувати ступінь ущільнення інформації, що виключає зниження її наукового рівня, складати оптимальні співвідношення теоретичних знань, практичних умінь та досвіду творчої діяльності, що набувається учнями під час навчання технологій. Досліджується досвід використання мистецтва у розвитку педагогічної майстерності вчителя. Окреслюються нові, міждисциплінарні підходи щодо фахової підготовки майбутнього вчителя технологій.

Опубліковано
2018-05-16
Номер
Розділ
РОЗДІЛ 1