ЗАКЛАДИ ВИЩОЇ ОСВІТИ ЯК ПРОВАЙДЕРИ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ ДЛЯ МОЛОДІ ТА ДОРОСЛИХ

  • Скиба М. Є. Хмельницький національний університет
  • Красильникова Г. В. Хмельницький національний унівеситет
  • Косянчук Т. Ф. Хмельницький національний університет
Ключові слова: освіта дорослих, освіта впродовж життя, післядипломна освіта, додаткові компетентності, освіта людей третього віку

Анотація

Стаття присвячена питанням створення сприятливого освітнього середовища у закладі вищої освіти для навчання громадян впродовж життя. Висвітлений досвід трансформації існуючих структур післядипломної освіти закладів вищої освіти в інституції, що забезпечують освіту громадян впродовж життя. Запропонована організаційна структура Інституту освіти впродовж життя на базі Хмельницькому національному університеті.

Схарактеризовані основні напрями діяльності майбутнього Інституту освіти впродовж життя: післядипломна освіта; підготовче відділення; освіта дорослих. Доведено, що традиційні освітні послуги підготовчого відділення університету доцільно доповнювати додатковими, що стосуються підготовки здобувачів до вступу на магістерський рівень вищої освіти, підвищення рівня знань здобувачів з базових дисциплін, які потрібні для успішного навчання на бакалаврському рівні вищої освіти. Перспективним є використання методик тестування для встановлення здібностей та нахилів старшокласників до певних видів діяльності та надання психологами порад щодо їх вступу на навчання за однією із спеціальностей, які реалізуються в університеті.

Стверджується, що перебудова післядипломної освіти в університеті має відбуватися у напрямку підвищення кваліфікації та надання додаткових компетентностей для фахівців різних галузей, а також учителів загальноосвітніх шкіл міста та області, викладачів університету та інших ЗВО, коледжів, технікумів, училищ в т. ч. на основі дистанційних технологій навчання. Новим видом діяльності для університету має стати надання освітніх послуг населенню та організація роботи з людьми третього віку.

Біографії авторів

Скиба М. Є., Хмельницький національний університет

доктор технічних наук, професор, заслужений працівник народної освіти України, член-кореспондент Національної академії педагогічних наук України, ректор Хмельницького національного університету

Красильникова Г. В., Хмельницький національний унівеситет

доктор педагогічних наук, професор кафедри технологічної та професійної освіти і декоративного мистецтва

Косянчук Т. Ф., Хмельницький національний університет

кандидат економічних наук, доцент, директор центру підвищення кваліфікації та післядипломної освіти

Опубліковано
2018-05-16
Номер
Розділ
РОЗДІЛ 1