THE GENESIS OF THE BEHAVIOUR MECHANISMS OF THE HYPOCHONDRICAL PERSONALITY’S DISORDERS AND THEIR PRINCIPLES OF PSYCHODIAGNOSTIC RESEARCH

  • Візнюк І. М. Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського
Ключові слова: психодіагностика, іпохондричні розлади, психосоматичні порушення, психодіагностичні принципи

Анотація

Представлено результати вивчення стійких індивідуально-типологічних характеристик особистості за наявності іпохондричних розладів. Відзначено тенденцію показань за параметрами диференційного підходу щодо різновидів симптоматики захворювання, з урахуванням яких можливо пророкувати подальший розвиток особистості та шляхи його корекції.

У статті зосереджено увагу на поведінкових механізмах іпохондричних розладів особистості та основних принципах їх психодіагностики. Вказано перелік симптоматичних особливостей розладу в умовах диференційних схожостей і відмінностей індивідуальних і загальних показників психодіагностичних принципів. Використанно загальнонаукові методи у вивченні різнопланових джерел і літератури, у результаті чого вдалося відтворити реальні факти досліджуваної проблеми з урахуванням наукового доробку вітчизняних науковців.

Обґрунтовано основні структурні компоненти механізмів ґенезу іпохондричних розладів як деструктивного особистісного утворення. Розкрито взаємозв’язки індивідуального розвитку в умовах дезадаптації особистості й психосоматичного здоров’я. Походження симптоматики, що імітує тілесну патологію, пояснюється механізмами конверсії в результаті відсутності адаптивного психологічного захисту. Підкреслено комплексний психодіагностичний підхід в умовах соціальної взаємодії як засіб відновлення психосоматичного здоров’я особистості.

Зображено іпохондричний тип особистості, який характеризується зосередженістю на суб’єктивних неприємних відчуттях і прагненням донести їх до оточуючих, створюючи навколо себе ауру співчуття і жалю. Вказано егоцентричні наміри людини стосовно її порятунку та адекватності життя. Побудовано психологічний портрет особистості з іпохондричними розладами соматоформного типу для розробки алгоритму хронобіологічного прогнозу психосимптоматики, перебігу, ефективності лікування та оптимізації адаптаційних можливостей хворих на іпохондричні розлади.

Біографія автора

Візнюк І. М., Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського

кандидат психологічних наук, старший викладач кафедри психології та соціальної роботи

Опубліковано
2018-05-16
Номер
Розділ
РОЗДІЛ 2