КРИТЕРІЇ ТА ПОКАЗНИКИ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МАТЕМАТИКИ ДО РОЗВИТКУ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ КУЛЬТУРИ УЧНІВ

  • Клімішина А. Я. загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1 с. Іванів
Ключові слова: готовність майбутніх учителів математики до розвитку інтелектуальної культури учнів, мотиваційно-ціннісний критерій, оцінно-рефлексивний критерій, когнітивний критерій, діяльнісний критерій, інтелектуально-творчий критерій

Анотація

У статті з’ясовано зміст поняття «готовність майбутніх учителів математики до розвитку інтелектуальної культури учнів»; подано структуру готовності майбутніх учителів математики до розвитку зазначеної культури в учнів загальноосвітньої школи (мотиваційна, теоретична та практична готовності); визначено критерії (мотиваційно-ціннісний, оцінно-рефлексивний, когнітивний, діяльнісний, інтелектуально-творчий) та показники готовності майбутніх учителів математики до розвитку інтелектуальної культури учнів, на основі яких виокремлено рівні готовності майбутніх учителів математики до здійснення зазначеного процесу у загальноосвітній школі: низький, задовільний, достатній, високий.

Біографія автора

Клімішина А. Я., загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1 с. Іванів

вчитель математики

Опубліковано
2018-05-17
Номер
Розділ
РОЗДІЛ 2