ПІДГОТОВКА ВЧИТЕЛЯ ІНФОРМАТИКИ ДО РЕАЛІЗАЦІЇ КОМПЕТЕНТНІСНОГО ПІДХОДУ В ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ (НА ПРИКЛАДІ НАВЧАННЯ ТЕМИ «ЕЛЕКТРОННЕ ЛИСТУВАННЯ»)

  • Макарова В. В.
Ключові слова: інформатична компетентність, компоненти компетентності, профільна підготовка вчителя інформатики, компетентнісні завдання

Анотація

У статті крізь призму компетентнісних задач розглянуто особливості формування професійної компетентності майбутніх учителів, показана важливість компетентнісного підходу в освіті та шляхи реалізації такого підходу в професійній діяльності вчителя інформатики. Інформатична компетентність розглядається як здатність студента здійснювати пошук і аналітичне опрацювання знайденої інформації за допомогою інформаційних технологій, критично ставитися до цієї інформації, на основі цього робити певні висновки. Наведено приклад розв’язування студентом одного з компетентнісних завдань.

Проаналізовано та уточнено характеристику знаннєвого, мотиваційного, операційного, когнітивного, рефлексивного та комунікативного компонентів інформатичної компетентності учнів як результату професійної діяльності вчителя інформатики на прикладі теми «Електронне листування»: знаннєвий компонент дає змогу учню закріпити та поглибити знання; мотиваційний – стимулює пізнавальну активність школяра, його готовність для роботи з іншими програмними засобами для реалізації певного завдання; операційний – характеризує власні здібності щодо пошуку даних; когнітивний – допомагає усвідомити поставлене завдання та здійснити кроки до його розв’язування; рефлексивний – дає можливість здійснити аналіз власної діяльності і передбачати її наслідки, комунікативний компонент характеризує уміння презентувати свою роботу.

Опубліковано
2018-05-17
Номер
Розділ
РОЗДІЛ 2