ОРГАНІЗАЦІЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ З ВИКОРИСТАННЯМ ВЕБ-ПРОЕКТІВ

  • Крижановський А. І.
Ключові слова: майбутні вчителі початкової школи, самостійна робота, викладачі, педагогічні коледжі, веб-проекти

Анотація

У статті розглянуто можливості використання веб-проектів під час організації самостійної роботи майбутніх учителів початкової школи в педагогічних коледжах. Актуальність дослідження організації самостійної роботи студентів пов’язана з впровадженням нової парадигми розвитку освіти в Україні, підвищенням вимог до набору професійних якостей, якими повинні самостійно оволодіти майбутні вчителі початкової школи за час навчання у педагогічному коледжі.

На основі аналізу літератури, анкетування та опитування студентів і викладачів педагогічних коледжів обґрунтовано, що самостійна робота є однією з найважливіших складових освітнього процесу, цінність якої полягає у формуванні досвіду самонавчання та самоосвіти; забезпеченні якості освіти; розвитку творчості в навчальній і науковій діяльності, здібностей до саморозвитку і самопізнання; нарощуванні потенціалу особистості; вихованні відповідальності та самостійності; становленні професійної компетентності.

Визначено, що впровадження веб-проектів дозволяє значно розширити можливості організації самостійної роботи майбутніх учителів початкової школи в педагогічних коледжах та дозволяє: розвивати навички інформаційної діяльності; підвищувати мотивацію студентів до вивчення дисциплін, до використання веб-технологій у навчальній та майбутній професійній діяльності; одержувати досвід самостійної професійної діяльності; формувати навички усвідомленого систематичного використання веб-технологій.

Опубліковано
2018-05-20
Номер
Розділ
РОЗДІЛ 4