МЕТОДИЧНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ЯК СКЛАДОВА ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВИКЛАДАЧА КОЛЕДЖУ

  • Моторна Л. В. Вінницький технічний коледж
Ключові слова: професійні компетенції, методична компетентність, інновації в галузі освіти, навчально-виховний процес

Анотація

У статті обґрунтовано необхідність формування методичної компетентності викладача для його успішної педагогічної діяльності в сучасних умовах організації навчально-виховного процесу; проаналізовано наукові підходи щодо визначення методичної компетентності та уточнено зміст поняття «методична компетентність»; виокремлено компоненти методичної компетентності та описано компетенції, що визначають рівень її сформованості. У статті визначено рівні сформованості методичної компетентності викладача коледжу. Виділено елементи методичної компетентності: знання, уміння, навички, професійні якості, що дозволяють ефективно впливати на курсантів та методично грамотно реалізовувати навчально-виховні завдання. Встановлено, що основними напрямками формування та удосконалення методичної компетентності викладачів є активна участь у заходах навчальної, методичної, наукової та професійної роботи, навчання у системі підвищення кваліфікації, самоосвіта. Обґрунтовано, що методична компетентність викладача виявляється у поінформованості з проблем інновацій в галузі освіти, використанні різноманітних освітніх технологій і засобів навчання, способах організації роботи студентів на занятті. Методична компетентність виражається в здатності педагога реалізувати комплексний підхід до проектування і впровадження інновацій в системі освіти.

Біографія автора

Моторна Л. В., Вінницький технічний коледж

кандидат педагогічних наук, методист

Опубліковано
2018-05-20
Номер
Розділ
РОЗДІЛ 4