ПРОБЛЕМА ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ МЕДИЧНИХ СЕСТЕР У ПЕДАГОГІЧНІЙ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИЦІ

  • Сірак І. П. Вінницький медичний коледж ім. акад. Д. К. Заболотного
Ключові слова: медична допомога, майбутні медичні сестри, медичні працівники, професійна підготовка, саморозвиток, професійна самореалізація, професійна компетентність

Анотація

Соціально-економічний розвиток України, світові тенденції глобалізації, інтеграції та інформатизації суспільства визначили принципово нові вимоги до підготовки медичної сестри. Рівень компетентності сучасного фахівця, його ділова культура, соціальна позиція стали визначальними факторами у розв’язанні завдань розбудови нашої держави. Модернізація медсестринської освіти в Україні зумовлена потребою в покращенні здоров’я української нації, якісного рівня її життєдіяльності.

Забезпечення закладів охорони здоров’я України кваліфікованими кадрами є одним із важливих чинників, який впливає на якість надання медичної допомоги населенню. Зазначена проблема набуває ще більшого значення в період реформування охорони здоров’я, оскільки в цей час змінюються правові, економічні та організаційні основи системи суспільних відносин, а також відбувається формування нових стереотипів професійної поведінки медичних працівників, зокрема, медичних сестер.

У статті розкриваються проблеми підготовки майбутніх медичних сестер у педагогічній теорії та практиці.

Доведено необхідність забезпечення закладів охорони здоров’я України кваліфікованими кадрами в період реформування, оскільки в цей час змінюються правові, економічні та організаційні основи системи суспільних відносин, формування нових стереотипів професійної поведінки медичних сестер; перенесення в освітніх системах акцентів з масових педагогічних явищ на самоцінність особистості вивчення можливостей та умов індивідуального розвитку й самореалізації. Виділено конкретні дороги щодо виокремлення основних етапів мед сестринської діяльності. Розглянуто зміст поняття «професійна компетентність медичної сестри».

Біографія автора

Сірак І. П., Вінницький медичний коледж ім. акад. Д. К. Заболотного

заступник директора з навчально-виробничої роботи Вінницького медичного коледжу ім. акад. Д. К. Заболотного

Опубліковано
2018-05-20
Номер
Розділ
РОЗДІЛ 4