НАЦІОНАЛЬНЕ ВИХОВАННЯ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ В УМОВАХ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ У СВІТОВЕ СПІВТОВАРИСТВО

  • Акімова О. В. Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського
  • Опушко Н. Р. Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського
Ключові слова: патріотичне виховання, світове співтовариство, Євроінтеграційні процеси, майбутні учителі, інноваційні технології, проектні методи

Анотація

Інтеграційні процеси, що відбуваються в Україні, європоцентричність, пробудження громадянських і національно-патріотичних почуттів відбуваються на основі підвищеного інтересу до історії, культури, традицій і звичаїв українського народу.

Основний зміст цього процесу полягає у педагогічному супроводі студентської молоді під час становлення патріотичної вихованості, в опануванні майбутнім вчителем досягнень педагогічної науки щодо патріотичного виховання, оволодінні сучасними методиками виховання, можливостями творчого використання здобутих професійних навичок у подальшій діяльності задля формування в учнів національної та громадянської свідомості, виховання почуття патріотизму й історичної пам’яті.

У статті розглянуто проблему патріотичного виховання майбутніх учителів в умовах інтеграції України у світове та Європейське співтовариство. Висвітлено актуальність розробки та впровадження зазначеного напряму в світлі сучасних геополітичних процесів. Акцентовано увагу на доцільності пошуку нових підходів та методик реалізації патріотичного виховання в світлі євроінтеграційних процесів, а саме: педагогічного коучингу, що включає в себе: метод проектів, метод «мозаїка», метод створення ситуацій пізнавальної дискусії, метод емоційного спілкування, фалісітацію, тренінг національно-патріотичного спрямування, кейс-метод, ОЗОН – тренінг розвитку особистості, сугестія (метод навіювання), розробка портфоліо, майстер-класи, квести, веб-квести, стоврення портфоліо тощо.

Наведено перелік провідних механізмів реалізації цього напряму роботи в освітньому середовищі педагогічного закладу вищої освіти. Наголошено на важливості комплексного використання зазначених методів роботи серед майбутніх учителів.

Біографії авторів

Акімова О. В., Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського

доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри педагогіки Навчально-наукового інституту педагогіки, психології, підготовки фахівців вищої кваліфікації

Опушко Н. Р., Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського

кандидат педагогічних наук, заступник директора Навчально-наукового інституту педагогіки, психології, підготовки фахівців вищої кваліфікації

Опубліковано
2018-05-20
Номер
Розділ
РОЗДІЛ 5