НАУКОВО-ДОСЛІДНА ДІЯЛЬНІСТЬ СТУДЕНТІВ – ВАЖЛИВИЙ ЧИННИК ПІДГОТОВКИ КВАЛІФІКОВАНИХ ФАХІВЦІВ

  • Астрейко Е. С. Мозирський державний педагогічний університет ім. Шамякина, Республіка Беларусь
  • Шахіна І. Ю. Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського
Ключові слова: науково-дослідна діяльність студентів, кваліфіковані фахівці, заклад вищої освіти

Анотація

У статті висвітлено питання організації науково-дослідної діяльності студентів, яка є важливим чинником у підготовці висококваліфікованих фахівців.

Констатовано, що науково-дослідна діяльність є ефективним засобом об’єктивного вияву обдарованої студентської молоді, реалізації її творчих здібностей, стимулювання потреби у творчому оволодінні знаннями, активізації навчально-пізнавальної діяльності; сприяє поглибленому засвоєнню студентами спеціальних навчальних дисциплін, дозволяє найповніше виявити свою індивідуальність.

Розглянуто організацію науково-дослідної діяльності студентів на прикладі кафедри інноваційних та інформаційних технологій в освіті, а саме: участь у Міжнародних і Всеукраїнських конференціях та публікація власних наукових досліджень; Міжнародних та Всеукраїнських олімпіадах з професійної освіти, інформаційних технологій, веб-дизайну та комп’ютерної графіки, програмування, IT; Всеукраїнському конкурсі «Вчитель-Новатор» та Всеукраїнському проекті «ЄС: Вибір української молоді»; внутрішньо-університетських олімпіадах та конкурсах, що проводять викладачі кафедри; у роботі наукових проблемних груп; співпраці з навчально-консультативним центром інформаційно-комунікаційних технологій.

Встановлено, що науково-дослідницька діяльність студентів є одним із найважливіших засобів підвищення якості підготовки і виховання спеціалістів із вищою освітою, здатних творчо застосовувати в практичній діяльності найновіші досягнення науково-технічного прогресу.

Біографії авторів

Астрейко Е. С., Мозирський державний педагогічний університет ім. Шамякина, Республіка Беларусь

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки та психології

Шахіна І. Ю., Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри інноваційних та інформаційних технологій в освіті

Опубліковано
2018-05-21
Номер
Розділ
РОЗДІЛ 5